DOT + Doolittle = Sant

Eftersom DOT Music AB är 100% ägare av Doolittle Group AB har vi valt att fusionera in Doolittle i DOT. Det innebär DOT Music AB nu även har ett skivbolag och förlag i sin verksamhet. Doolittle är bara en underfirma i moderbolaget.

Nyhetsarkiv

Länkar