DOT Music köper Doolittle Group

DOT Music AB har förvärvat samtliga aktier i Doolittle Group AB

DOT var tidigare 50% delägare i bolaget men då Christian Liljegren, av olika skäl, valde att sluta i bolaget med kort varsel, är denna lösning det bästa för bolaget. Doolittle kommer drivas vidare och samtliga planerade releaser kommer slutföras. En hel del nya idéer kommer förverkligas för att behålla bolagets goda position. Dessutom diskuteras många intressanta releaser för framtiden.
-----------

DOT Music AB has bought all the shares in Doolittle Group AB

DOT was previous a 50% owner of the shares in Doolittle but since Christian Liljegren choosed, for various reasons, to leave the company with short notice, we descided to buy all his shares.

Doolittle will continue presenting great music and all planned releases will be completed. A lot of new ideas will be implemented in order to maintain the position in the market. Many interesting releases are in progress/ discussions for the future. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter